Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

SEMINARI

HAGIOTERAPIJA

Početna
Hagioterapija
Molitva
Vjeronauk
Seminari
Iz evanđelja
Pjesmarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR CENTRA ZA DUHOVNU POMOĆ, ZAGREB ,BORIS S.

Čovjek je sebi najveća tajna.
Koliko puta čovjek reagira, pa sebe iznenadi u reagiranju.
Sv.Pavao kaže: Ja se sa svojim umom savršeno slažem sa zakonom Gospodnjim ( to je dobrota, pravednost, ljubav ).
U mojim udovima je drugi zakon.Jadan li sam ja čovjek.
Ne činim ono što bi htio, nego činim ono što ne bi htio.
Tko će me izbaviti iz toga smrtonosnog tijela.
Bogu hvala, po Isusu Kristu.
Često nas smeta neka dlaka u drugom čovjeku.Smeta nas neki detalj.
Pad sa duhovne na psihofizičku razinu je već taj kad ja gledam negativno, kad vidim negativne detalje.
Ovo ti nevalja, ovo ti nevalja, ovo nije dobro.
Već sam ja pao sa te duhovne razine.
Sjetite se prvog grijeha.Zmija bijaše lukavija i reče ženi Zar vam je Bog rekao da nesmijete jesti ni s jednog stabala?
Ono što nije Božji mentalitet uvijek relativizira stvari.
Čovjek nije u mentalitetu Isusa Krista.
Ja jesam uz njega, ali nisam u njegovu mentalitetu.
Teolozi kažu da su se susreli Isus Krist kršćana i Isus Krist evanđelja, i došli su razgovarajući do toga da se oni nikada neće razumjeti.
Isus Krist kršćana i Isus Krist evanđelja su posve različite stvari.
Gandi kaže da mi kršćani hodamo turobni, tjeskobni.
Gdje je Isus?
Zar je pobjegao, sakrio se.
Hodamo ovim svijetom, a da smo doista prevareni.
I na misu idemo , i primamo sakramente, a nikako da se oslobađamo.
Marija kad joj dođe anđeo i navješta da će roditi Spasitelja, pita kako ću ja roditi kada ne poznam svog muža.U tom semitskom načinu razmišljanja spoznati znači sjediniti se s nečim, postati jedno.
Kako ću ja roditi kad se nismo sjedinili na neki način.
S druge strane, Mojsije kada vodi narod kaže očevima : Stavite sina svoga na koljena i pričajte mu što je Bog učinio svom narodu.
Pričajte.I to pričanje pozitivnih iskustva je jako bitno.
Danas se žalimo na medije , jer nam se servira samo negativno.
Naš duh je zatrovan gorčinom.Zašto ?
Zato jer se ja s negativnom informacijom sjedinjujem.
Jedan teolog kaže da je Isus sav za druge.
Uvijek me fasciniralo, jedan moj kum, koji meni može biti otac, poljoprivrednik je , ima puno posla, kad sam ga ja došao pitati nešto, on ostavlja sve i sa mnom razgovara.Sve bi se ja povukao, jer znam da čovjek radi, ali on jednostavno mene zadržava.Daj još da ti ispričam ovo.To me je fasciniralo.On sve uspjeva, sve stigne i još ima vremena za mene.
Nemoj dopustiti da ti netko srce zablokira.
Primjer. Perete čaše, nakon što su gosti bili kod vas.ali dovoljno je da bračni drug vam kaže Ajde šta čekaš operi čaše. Vi kažete neču, šta češ ti meni naređivati.
Tu postoji otpor.
Netko te može povrijediti , ali ti možeš željeti ne osvetiti se.
Problem je što se u nama stvara otpor.To je onaj mentalitet tijela i u biti želimo dokazati pravo.
Isus kaže Što želite da ljudi čine vama činite i vi njima.
Čovjek nema dva srca, da bi jednim mrzio, a drugim volio, i ako mu je jedno srce zarobljeno mržnjom, osudom, to je srce bolesno i to srce ne može uživati.
Bog ne može kažnjavati.
Kad bi mogao kažnjavati, ne bi bio ljubav.On upozorava.
Kao što majka upozorava djete, nemoj ići na peć, opeći češ se.
Ali kad se djete opeče, zar će ga mama baciti kroz prozor van.
Neće tada će mu još i više ljubavi iskazati.
I tu je već to gdje čovjek ne registrira taj Isusov mentalitet.
I kad sam pogriješi čovjek sam sebe osuđuje.
U biti Isus mu tek sad iskaže milosrđe.
Čistilište je jedno stanje, kad čovjek bude psihički opterečen, i sad dođete na svadbu , vi u sebi imate blokadu.Vi sjedite, vi ste blokirani. Zato postoje naše zagovorničke molitve za naše pokojnike.
Sv.Pavao kaže : Zlo mi se nameće.
Neprestano mi se nameće osuda kao rješenje.To će se uvijek prvo.
Najveći problem je što mi Isusa znamo.
Problem je što mi jedni druge znamo.
Kako ja čovjeka mogu znati.On je tajna.
Sebe ne znam, kako ja čovjeka mogu znati.
To ja tebe znam , znači stavio sam te u kalup.
Ti si u mojim očima u tom kalupu i mora ćeš se dobro pomućiti i dokazati da iz njega izađeš.
Čovjek je tajna.I u stvari dok ja prema drugom nemam čuđenje, čežnju, tko si ti?
Tko je ta osoba koja sa mnom živi, tko je to dijete.
Ja to neću pitati dok ja ne pitam Bože, tko si ti.
Sjetite se evanđelja.Mi smo u tvoje ime liječili, pomagali ljudima, činili smo dobro u tvoje ime.
Isus kaže Idite, ja vas nikada nisam poznavao.
Isuse, pa poznam li ja tebe.
Psalmista kaže , kao što košuta žudi za izvorom vode, tako moja duša čezne za tobom.
Žudnja ili želja je psihofizička razina, čežnja je duhovna razina.
Žudnja je zadovoljiti nagon, zasititi se, a čežnja je kad ja čeznem, nikada se ne mogu time zasititi.
Mentalitet ljudski i mentalitet Isusa Krista se bitno razlikuju.
Nama je danas potrebno poznavati Isusa Krista.
Pitati Isuse, tko si ti.
Isuse, vjerujem li ja u tebe.
Isus kaže, tko vjeruje u mene , činit će djela koja sam ja činio, i veća.
Onda se čovjek zapita, činim li ja ta djela.
Da vidimo gdje sam.
Ili si ti Isuse lažljivac ili ja to ozbiljno ne shvaćam ili ja tebe ne poznam.
Bog je ljubav i on se upija.On se ne zna.
Osoba se ljubi.Ona se ne zna.
Oprostiti znači primiti drugoga u svoje srce.
Ja neću dopustiti da te mrzim, makar se i fizički odmaknem od tebe.
Je te neću prestati voljeti.
Ja te neću htjeti izbaciti iz svog srca.
Isus kaže Ja sam pastir dobri.
Ljudima onog vremena je bilo jasno šta to znači.
Kad napadaju vukovi, Pastir znači štititi od vukova i da bolesnu ovcu ne ostavlja.
Toma Akvinski kaže da je ljudsko srce stvoreno na božju sliku da ljubi.
Kad srce ne može taj princip ostvarivati- znači , ja pokušavam ljubiti i ne mogu- što kaže srce , promjeni princip.Idem sad mrziti , jer je to lakše.
Kad sam promjenio princip, promjenio sam Boga.

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia