Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

SEMINARI

HAGIOTERAPIJA

Početna
Hagioterapija
Molitva
Vjeronauk
Seminari
Iz evanđelja
Pjesmarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVISNOST I SVETA MISA , RADIO EMISIJA CDP,

Sveta misa je vrhunska terapija za sve duhovne bolesti.
Po 2 vatikanskom saboru sveta misa je izvor i vrhunac svega crkvenog života.
U sv.misi se ostvaruje naše zajedništvo s Bogom na jedan vrhunski način.
Sv.misa je spomen čin Isusove smrti i uskrsnuća.
Sv.misa je način da Bogu zahvaljujemo.
U njoj se sjedinjujemo s Isusom, ona je lijek besmtnosti.
Plodovi sv.mise : povečava našu ljubav za Isusa, ona nas odvaja od grijeha, briše lake grijehe, čuva nas od teških grijeha i stvara zajedništvo u crkvi.
U sv.misi postoji 5 bitnih dijelova.
1. Čin pokajanja
2. Služba riječi
3. Prikazanje
4. Pretvorba
5. Sv.pričest
U pokajanju priznajemo svoje grijehe, priznajemo da smo grešni i da smo se odvojili od Boga, za te se grijehe kajemo i tada postajemo spremni za susret bez prepreka sa Bogom.
u službi riječi slušamo Božju riječ i s njom se na neki način pričešćujemo, po njoj se Duh Sveti nastanjuje u nama i preko riječi Božje doživljavamo duhovni preobražaj, postanemo drugačiji ako dopustimo da ta riječ padne u naše srce.
Na prikazanju prinosimo Bogu svoju žrtvu, donosimo naše probleme, slabosti, ovisnosti, sve ono što želimo da Bog promjeni u našim životima.
To mogu biti naši vlastiti grijesi, slabosti poput nevjere, agresivnosti, potištenosti, svadljivosti, sebičnosti, oholost, ako osjećamo mržnju, ako imamo razne strahove.
U misi možemo prinositi svoje psihičke ili fizičke bolesti, naše odnose s drugim ljudima.
Isto tako i problemi naših bližnjih, da njihov duh ojača, možemo zamoliti Boga da ih izliječi.
Kroz sv.misu se također možemo osloboditi negativnih utjecaja naših predaka.
Ovisnost je često posljedica toga što je neko od predaka, upao u neki grijeh, ta se slabost prenosi, ne taj sam grijeh nego sklonost tom grijehu ili ovisnost.
Iza prikazanja je pretvorba, kada se darovi kruha i vina koje smo prinjeli, postaju tijelo i krv Isusa Krista.
To je trenutak kada Bog preobražava ono što smo dali na oltar.On nas toga oslobađa i ozdravlja nas.
Potom slijedi sv.pričest, u njoj nam se sam Isus daruje.S njime se sjedinjujemo, od njega primamo jakost protiv grijeha i duhovno zdravlje i na taj način postajemo svetohranište koje ide u svijet i tamo uprisutnjuje Isusa.
Ovisnost koja je naslijeđena od predaka
Bitno je da prikažemo misu za tog pokojnika od koga dolazi ovisnost.
Ako znamo za kog se pokojnika radi, prikazujemo samo jednu misu za tog pokojnika.
Ako je nepoznat pokojnik, od kojeg mi osječamo da imamo poteškoću i znamo da je u obitelji bilo takvih problema, onda prikazujemo sv.misu za nepoznatog predka.
Najsigurnije je da prikažemo jednu sv.misu za nepoznatog predka s očeve strane, i još jednu takvu misu za predka s majčine strane.
U praksi to izgleda ovako:
Na početku sv.mise opraštamo tom pokojniku od srca , zato što je tako postupao, sve ono što je negativno učinio.To mu od srca oprostimo.
Na prikazanju mi prikazujemo Isusu tog pokojnika.Potrebno je još se pričestiti za njega.
Za pokojne osobe se možemo pričestiti a za žive ne.
Iza sv.pričesti dobro je izmoliti slijedeću molitvu: Isuse Kriste , neka se u tvoje ime zauvijek prekine svaki negativni utjecaj pokojnika na potomstvo.
Na kraju sv.mise zahvaljujemo Isusu.
Drugi način je kad imamo neku ovisnost.
Na početku sv.mise priznajemo svoju krivicu i pokajemo se za to.Priznajemo da smo se vezali za to negativno.
Na prikazanju taj porok stavljamo Isusu na oltar.
Na sv.pričesti se pričešćujemo s nakanom da nas Bog oslobodi te ovisnosti.
Iza sv.pričesti molimo slijedeću molitvu: Isuse Kriste u tvoje ime i u snazi Duha Svetoga neka od mene odstupi Duh alkoholizma i sl.
Na kraju sv.mise zahvaljujemo Isusu što nas potpuno oslobađa, a iza toga je potrebno Duha Svetoga zamoliti da nam da suprotnu krepost od one koju smo stavili na oltar, od koje smo htjeli biti oslobođeni.
Ako smo stavili mržnju onda molim da nas ispuni duh ljubavi i pomirenja.
Ako je bila u pitanju ovisnost molimo za slobodu
Za pokojnika je dovoljno prikazati jednu sv.misu, a kad se radi o ovisnosti onda sv.mise prikazujemo dokle god ne doživimo potpunu slobodu.

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia