Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

IZ EVANĐELJA

HAGIOTERAPIJA

Početna
Hagioterapija
Molitva
Vjeronauk
Seminari
Iz evanđelja
Pjesmarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITATI ISUSA KRISTA

- Hajdete za mnom , učinit ću vas ribarima ljudi.
- Blago siromasima duhom , njihovo je kraljevstvo nebesko.
- Vi ste sol zemlje. Vi ste svjetlost svijeta. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra dijela.
- Ne zgrćite sebi blago na zemlji , gdje ga moljac i rđa nagrizaju.
- Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
- Ne budite zabrinuti za život svoj : što ćete jesti , što ćete piti. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu , a sve će vam se ostalo dodati.
- Ne sudite da ne butete suđeni.
- Ištite i dat će vam se ! Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se !
- Stoga , tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih , bit će kao mudar čovijek koji sagradi kuću na stijeni .Naprotiv , tko god sluša ove moje riječi , a ne vrši ih , bit će kao lud čovijek koji sagradi kuću na pijesku.
Zapljušti kiša , navale bujice i ona se sruši.
- Gospodine , spasi , pogibosmo. Kaže im : Što ste plašljivi , malovjerni ?
- Hrabro sinko , otpuštaju ti se grijesi.
- Ne treba zdravima liječnika , nego bolesnima. Ta ne dođoh zvati pravednike , nego grešnike.
- I ne ulijeva se novo vino u stare mješine.
- Hrabro , kćeri , vjera te tvoja spasila.
- Vjerujete li da mogu to učiniti ? Da , Gospodine ! Neka vam bude po vašoj vjeri.
- Bolesne liječite , mrtve uskrisujte , gubave čistite , zloduhe izgonite
- Tko ljubi oca ili majku više nego mene , nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom , nije mene dostojan. Tko nađe život svoj , izgubit će ga , a tko izgubi svoj život poradi mene , naći će ga.
- Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterečeni i ja ću vas odmoriti.
- Ta po plodu se stablo poznaje. Ta iz obilja srca usta govore . Dobar čovijek iz riznice dobre vadi dobro , a zao čovijek iz riznice zle vadi zlo.
- Hoće li tko za mnom , neka se odrekne samoga sebe , neka uzme svoj križ , i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti , izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene , nači će ga. Ta što će koristiti čovijeku ako sav svijet stekne , a životu svojemu naudi ?
- Tko hoće da među vama bude najveći , neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vam bude prvi , neka vam bude sluga. Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen , nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
- I sve što zaištete u molitvi vjerujući , primit će te.
- Ako budete imali vjeru i ne posumnjate , činit ćete ne samo ovo sa smokvom , nego , reknete li i ovoj gori : Digni se i baci se u more , bit će tako.
- Po ovom će svi znati da ste moji učenici : ako budete imali ljubavi jedni za druge.
- Gospodine , ako hoćeš , možeš me očistiti.
- Zakeju , žurno siđi ! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.

- Ja sam Put i Istina i Život : nitko ne dolazi Ocu osim po meni !
- Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Tele ugojeno dovedite i zakoljite , pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje , izgubljen bijaše i nađe se !
- Ispunilo se vrijeme , približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju.
- Želiš li ozdraviti ?
- Ja sam svjetlost svijeta ; tko ide za mnom , neće hoditi u tami , nego će imati
svjetlost života.
- Odlazite od mene , prokleti , u oganj vječni. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti ; ožednjeh i ne dadoste mi piti ; stranac bijah i ne primiste me , goli i ne zaogrnuste me , bolestan i u tamnici , i ne pohodiste me. Što god ne učinite jednom od ovih najmanjih , ni meni ne učiniste.
-Tko vjeruje u mene , činit će djela koja ja činim ; i veča će od njih činiti jer ja odlazim Ocu . I što god zaištete u moje ime , učinit ću.
- Što me zovete Gospodine , Gospodine , a ne činite što zapovijedam.
- Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni , neće ogladnjeti.
- Tko vjeruje , ima život vječni .
- Ja sam istinski trs , a Otac moj - vinogradar . Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe , ako ne ostane na trsu , tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs , vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu , taj donosi mnogo roda. Uistinu , bez mene ne možete učiniti ništa. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama , što god hoćete , ištite i bit će vam.
-Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji . Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovijedio. I evo , ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.
-Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa.
-Za pismoznance i farizeje. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu , ali se nemojte ravnati po njihovim djelima , jer govore a ne čine.
- Bdijte i molite da ne padnete u napast ! Duh je istina voljan , no tijelo je slabo.
- Tko god pije ove vode , opet će ožednjeti . A tko god bude pio vode koju ću mu ja dati , ne , neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.
- Duh je onaj koji oživljuje , tijelo ne koristi ništa.
- Kad biste poznavali mene , i Oca biste moga poznavali.
- Neka se ne uznemiruje srce vaše ! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte.
- U svijetu imate muku , ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet.
- Slavim te Oče , Gospodaru neba i zemlje , što si ovo sakrio od mudrih i umnih , a objavio malenima. .. Mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate , ali nisu vidjeli , i čuti što vi slušate , ali nisu čuli.
- Ja sam uskrsnuće i život : tko u mene vjeruje , ako i umre , živjet će.
-Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju , ima život vječni.

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia