Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

SEMINARI

HAGIOTERAPIJA

Početna
Hagioterapija
Molitva
Vjeronauk
Seminari
Iz evanđelja
Pjesmarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI

SEMINAR ZA LIJEČNIKE NOVA GRADIŠKA 2005 TOMISLAV IVANČIĆ

SEMINAR U ZADRU 1995 TOMISLAV IVANČIĆ

KRIVICA I NEPRAŠTANJE RADIO EMISIJA DJELATNIKA CDP

SEMINAR CENTRA ZA DUHOVNU POMOĆ (CDP) , ZAGREB , BISERKA D.

VJERONAUK ZA MLADE ,ZAVRTNICA, ZAGREB 14.10.2004 TOMISLAV IVANČIĆ

SEMINAR , PULA , 22.10.2004 , TOMISLAV IVANČIĆ

SEMINAR ZA RODITELJE, CDP, ZAGREB, PRVI DIO, KATARINA R.

SEMINAR ZA RODITELJE, CDP , DRUGI DIO , KATARINA R.

SEMINAR ZA RODITELJE, CDP, ZAGREB, MARINA M.

MOLITVA ZA DRUGOGA, RADIO EMISIJA HKR, CDP ZAGREB

VJERONAUK ZA MLADE, ZAVRTNICA, ZAGREB 6.4.2006, TOMISLAV IVANČIĆ

OBRAĆENJE

OVISNOST I SVETA MISA , RADIO EMISIJA CDP

SEMINAR CENTRA ZA DUHOVNU POMOĆ, ZAGREB , BORIS S.

BRAK 1, SEMINAR CDP, BISERKA D.

BRAK I MEĐULJUDSKI ODNOSI, RADIO EMISIJA, BISERKA D.

VJERONAUK ZA MLADE, TOMISLAV IVANČIĆ, ZAVRTICA , 3.3.2005

ZAŠTO ME JE BOG STVORIO

ŠKOLA HAGIOTERAPIJE MEĐUGORJE 2008 , TOMISLAV IVANČIĆ

HAGIOTERAPIJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU, KATARINA R. , CDP ZAGREB, 11 MJESEC 2008

SA SEMINARA ZVJEZDANA LINIĆA 

HAGIOTERAPIJA , TOMISLAV IVANČIĆ, KORDUNSKA , 21-05-2009

HAGIOTERAPIJA , TOMISLAV IVANČIĆ, KORDUNSKA, 09.10.2008

HAGIOTERAPIJA , TOMISLAV IVANČIĆ , KORDUNSKA , ZAGREB, 15.04.2010 ,NOVO !!!

 

 

 

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia