Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

VJERONAUK

HAGIOTERAPIJA

Početna
Hagioterapija
Molitva
Vjeronauk
Seminari
Iz evanđelja
Pjesmarica

 

 

 

 

 

 

 

 

VJERONAUK PREMA VJEROVANJU APOSTOLSKOM

VJERUJEM
Vjerovati znači biti uvjeren da Bog jest i imati potpuno povjerenje u njega.Naša se vjera u prvom redu temelji na Božjoj objavi-Bibliji.Da bismo mogli vjerovati potrebna nam je milost, Božji dar.Vjera je nezasluženi dar koji nam Bog nudi.
BOG
Bog je veliki Misterij (tajna).Bog je jedan, živ i vječan.On je istinit i vjeran, svemoguć i dobar.On je Stvoritelj neba i zemlje: sve što postoji - po njemu postoji.Različit je od svakoga stvorenja, neizrecivo veći i viši od čovjeka.A ipak, on je neizrecivo blizak čovjeku i svim bićima.Sv. Pavao to izražava ovako: U njemu živimo , mičemo se i jesmo, njegov smo rod.(Dj 17,28). Bog je nevidljiv, ali ga na više načina možemo naslutiti.Sva priroda, sav svemir, sve što postoji - a nadasve čovjek - odražava Božju dobrotu, mudrost, ljepotu i veličinu.O Bogu nam i svjedoči naša savjest: razlikujemo dobro od zla, znamo da treba činiti dobro.Kršćani nadasve spoznaju Boga iz Objave.Vjerujemo da je Bog u povijesti govorio po Božjim ljudima i napokon po svom Sinu Isusu Kristu.Isus krist nam je osobito otkrio tko je Bog i što on za nas čini iz ljubavi.Isus nam je objavio i koji su Božji planovi s čovjekom: otkrio nam je da je čovjek pozvan na vječni život u neizrecivoj zajednici ljubavi s Bogom.Najljepšu izreku o Bogu nalazimo U sv.Ivana : Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi , u Bogu ostaje i Bog u njemu.( 1 Iv. 4,16)
Isus nam je otkrio najveću tajnu o Bogu: Bog nije osamljenik.Bog je neizreciva zajednica ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga.Kažemo: Samo je jedan Bog , a u Bogu su tri osobe.Tajnu trojednog Boga nazivamo Presveto Trojstvo.Boga ne možemo potpuno shvatiti ni izraziti jer Bog je veći od našeg srca i naše pameti ( 1 Iv 3,20) . Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo : U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.Time obnavljamo svoje krštenje.Isus na dan svog uzašašća daje učenicima posljednu zapovijed: Idite po svem svijetu.Sve narode učinite mojim učenicima.Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga ( Mt 28,19-20)
OTAC
Najljepši naziv za Boga jest Otac.Tako nam ga je predstavio u svojim pričama, svom učenju i molitvama njegov Sin Isus Krist.On ga je nazivao na svom materinskom jeziku Abba što zapravo znači Tata moj.Taj je naziv pun intimnosti i povjerenja prema Bogu.Kad Boga nazivamo Ocem , ne želimo reći da je on dobar i pun brige za nas kao Otac.On jest Otac.To je njegovo pravo ime , ime prve osobe Presvetog Trojstva.Veliki kršćanski pisac Tertulijan ( iz 3 st.) kaže : Nitko nije tako i takav otac kao Bog.
Budući da je Bog naš Otac, mi smo svi Božja djeca ili kako voli reći Sv.pismo, sinovi Božji.U kršćanskom se jeziku to naziva Božje posinjenje ili bogosinstvo ili drugim riječima milost posvetna.
Svi su ljudi međusobno braća jer im je Bog svima Otac.
OTAC SVEMOGUĆI
Svemogući.Taj se izraz može uzeti kao pridjev, ali može stajati i samostalno, kao Božje ime : Svemogući.Bog sve može ali Bog je bezgranično dobro biće.U svojoj svijesti uvijek spajamo oba Božja imena:Bog je Otac-Svemogući.To znači da je njegova očinska ljubav svemoguća a njegova svemogućnost puna je dobrote i srca,brige i ljubavi.Sv.Pavao to lijepo izražava: Ako je Bog za nas, tko će protiv nas(Rim 8,31).Svemogućnost se Božja najviše očituje u tom što je Bog kadar i zlo okrenuti na dobro.Sv.Pavao: Bog u svemu surađuje na dobro s onima koji ga ljube (Rim 8,28).
BOG-STVORITELJ NEBA I ZEMLJE
Bog je Stvoritelj svega što postoji ili kako kaže Biblija , neba i zemlje.U Otkrivenju Bog se naziva :Ja sam Alfa i Omega (Otk 1,8).Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta a Omega posljednje.To znači:sve je stvorenje poteklo od Boga i i Bogu nalazi svoj posljedni smisao,svoj posljedni cilj.Sv.Augustin:Za sebe si nas , o Bože, stvorio, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.
Bog je na izvoru svih bića.Od njega potječe : osnovna materija, neživa i živa priroda, biljke i životinje , a vrhunac svega vidljivog stvorenja jest čovjek.
Osim vidljivog svijeta Bog je stvorio i nevidljivi svijet ili anđele(poslanik, vjesnik).Anđeli su duhovna i bestjelesna bića obdarena razumom i slobodnom voljom.
Po Bibliji vrhunac Božjeg stvaranja na Zemlji jest čovjek.Čovjek je stvoren na sliku Božju.Čovjek je sličan Bogu, bogolik jer može sličmo kao i Bog spoznavati, stvarati, ljubiti i živjeti.
Čovjek je stvoren kao biće za drugoga.Stvoren je kao muško i žensko.
Anđeli koji su se pobunili protiv Boga jer su htjeli biti kao Bog nazivamo sotona ili đavao(neprijatelj).Đavli su neprijatelji ljudima jer im zavide na Božjem prijateljstvu pa ih napastuju i zavode na zlo.Isu đavla naziva Ubojica ljudi od početka ( Iv 8,44)
Grijeh je u ljudsku povijest ušao preko prvih ljudi ,Adama i Eve.Na djelu je napasnik , đavao koji ih zavodi.Njihov se grijeh sastoji u neposlušnosti Bogu i u tome što su sami bez Boga htjeli postići i ostvariti svoju bogolikost.Grijeh prvih ljudi zove se iskonski ili istočni grijeh jer iz njega istječu svi ostali grijesi.Svi se ljudi rađaju kao potomci grešnog čovječanstva.Taj grijeh nije dotakao Isusa Krista koji je sav bezgrešan.Po posebnoj milosti od istočnog grijeha sačuvana je i Isusova Majka , blažena Djevica Marija.Istočni je grijeh izobličio u ljudima prvotnu bogolikost, narušeno je i izgubljeno ono intimno prijateljstvo što ga je Bog ponudio čovjeku koje zovemo milost posvetna.Sav je čovjek na neki način ranjen: sklon je zlu i grijehu, podložan je patnji i tjelesnoj smrti.